ตลาดโฆษณาทั้งปี 64 ผ่าน แสน ล.

เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

บริษัท นีลเส็น ประเทศไทย จำกัด รายงานว่า มูลค่าเม็ดเงินโฆษณาในช่วงมกราคมถึงธันวาคมปี 2564ยังคงทรงตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว(ปี2563)โดยมูลค่าอยู่ที่ 107,151 ล้านบาท ส่วนปี2563ตลอดทั้งปีมีมูลค่า 107,719 ล้านบาท ตกลงเพียง 1% ซึ่งสื่อทีวียังคงเป็นสื่อที่มีสัดส่วนของการใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดอยู่ที่ 59% ขณะที่ภาพรวมเม็ดเงินโฆษณาในเดือนธันวาคม 2564 มีมูลค่า 9,919 ล้านบาท ลดลง 1% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว(ปี2563)ที่มีมูลค่า 10,542 ล้านบาท

ส่วนภาพรวมการใช้เม็ดเงินโฆษณาปี 2564 ตลอดทั้งปี ช่วงเดือนมกราคมถึงธันวาคม อุตสาหกรรมหลักได้แก่ กลุ่มอาหาร/เครื่องดื่ม (Food&Beverage) มูลค่า 18,175 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8%,กลุ่มร้านค้าปลีกและร้านอาหาร (Retail Shop/Food Outlets) มูลค่า 5,397 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20% ขณะที่กลุ่มการเงินและการลงทุน (Finance) มูลค่า 3,662 ล้านบาทลดลง 21%

ในส่วนของบริษัทที่ใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดในปี 2564 โดย 3 ลำดับแรกได้แก่

1. บริษัท UNILEVER (THAI) HOLDINGS CO.,LTD. มูลค่า 4,575 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 9% โดยแคมเปญที่ใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดในเดือนธันวาคมที่ผ่านมาคือ ผมนุ่มสวยสยบรังแค ครบ จบ เคลียร์ทางสื่อทีวีมูลค่า 31 ล้านบาท รองลงมาคือ วาสลีน สูตร กลูต้าโกลว์ #ผิวดีชีวิตก็สุด ทางสื่อทีวีมูลค่า 25 ล้านบาท

2. บริษัท NESTLE(THAI) CO.,LTD. มูลค่า 3,002 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 7% โดยแคมเปญที่ใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดในเดือนธันวาคมที่ผ่านมาคือ มิเนเร่ ดื่มสิ่งดีๆ จากธรรมชาติได้ทุกวัน ทางสื่อทีวีมูลค่า 47 ล้านบาท รองลงมาคือ เนสท์เล่ เพียวไลท์ สะอาดสดชื่น จนคุณรู้สึกได้ ทางสื่อทีวีมูลค่า 24 ล้านบาท

3. บริษัท PROCTER & GAMBLE (THAILAND) มูลค่า 2,255 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 7% โดยแคมเปญที่ใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา คือ ดาวน์นี่ สวนลาเวนเดอร์ฝรั่งเศส หอมผ่อนคลายตลอดวัน ทางสื่อทีวีมูลค่า 18 ล้านบาท รองลงมาคือ ใช้ ดาวน์นี่ เพื่อให้เสื้อคุณหอมสดชื่นตลอดวัน ทางสื่อทีวีมูลค่า 12 ล้านบาท

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/business