LEO จับมือ 2 ยักษ์ใหญ่ต่อยอดบริการขนส่งสินค้าทางราง

เรื่องที่น่าสนใจ เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

“ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์” ลุยระบบการขนส่งทางราง เดินหน้าเซ็นสัญญาความร่วมมือทางธุรกิจกับ China Post Yunnan รัฐวิสาหกิจชั้นนำของจีน พร้อมจับมือ “เบาไทย อินเด็กซ์ แอสโซซิเอท-ศรีตรังโลจิสติกส์” เสริมความแข็งแกร่งขนส่งสินค้าทางรถไฟจีน-ลาว-ไทย รวมถึงพัฒนาธุรกิจซัปพลายเชน หาสินค้าจากประเทศไทยผ่าน e-Commerce Platform ของ China Post ในประเทศจีน หนุนรายได้เพิ่มไม่ต่ำกว่า 200 ล้านบาท/ปี

นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (LEO) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาความร่วมมือทางธุรกิจ (Strategic Cooperation Agreement) กับ China Post Yunnan (China Post) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจยักษ์ใหญ่ของประเทศจีน และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับบริษัท เบาไทย อินเด็กซ์ แอสโซซิเอท จำกัด และบริษัท ศรีตรังโลจิสติกส์ จำกัด โดยทั้ง 3 บริษัทฯ จะร่วมกันผลักดันและส่งเสริมการขนส่งด้วยระบบตู้สินค้า (Container) ในรูปแบบการขนส่งสินค้าทางรถไฟ จากสาธารณรัฐประชาชนจีน (คุนหมิง)-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (เวียงจันทน์)-ประเทศไทย โดยมีนายกร ทัพพะรังสี นายกสมาคมมิตรภาพไทย-จีน เป็นประธานกล่าวเปิดงานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ

สำหรับการเซ็นสัญญาการร่วมมือทางธุรกิจ (Strategic Cooperation Agreement) กับ China Post ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือในการขนส่งสินค้าทางรถไฟ และการดำเนินธุรกิจเรื่องซัปพลายเชนในการหาสินค้าจากประเทศไทยเพื่อไปขายใน e-Commerce Platform ของ China Post ในประเทศจีน นอกเหนือจากธุรกิจด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศที่ได้มีความร่วมมือกันมาก่อนหน้านี้ อีกทั้ง LEO ซึ่งเป็น Exclusive Partner ของ China Post ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากทางรัฐบาลจีนให้เป็นหนึ่งในรัฐวิสาหกิจที่มาช่วยทำการตลาดและขยายการบริการขนส่งสินค้าทางรถไฟ

ส่วนความร่วมมือกับพันธมิตรรายใหม่ ได้แก่บริษัท เบาไทย อินเด็กซ์ แอสโซซิเอท จำกัด และบริษัท ศรีตรังโลจิสติกส์ จำกัด เพื่อร่วมกันในการขยายธุรกิจการขนส่งสินค้าทางรถไฟไปยังประเทศจีนและลาว เพิ่มเติมจากการเป็นพันธมิตรกับ China Post โดยทางบริษัทเบาไทยฯ เป็นตัวแทนของ E-Commerce Platform ในระดับมณฑลใหญ่ๆ ในประเทศจีน เช่น มณฑลยูนนาน มณฑลฉงชิ่ง มณฑลเฉิงตู ซึ่งแต่ละมณฑลได้ดำเนินการขนส่งสินค้าจากประเทศจีนส่งออกมายังประเทศไทย ผ่านเส้นทางรถไฟลาวจีน (LCR-LAOs China Railway) และยังสามารถผ่านแดนข้ามแดน (Cross Border) ไปยังประเทศที่ 3 ในเขตอาเซียน และภูมิภาค BIMSTEC

สำหรับบริษัท ศรีตรัง โลจิสติกส์ฯ เป็นบริษัทผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางรถไฟ ครอบคลุมภายในประเทศไทยและผ่านแดนไปยังประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีกลุ่มลูกค้าที่มีการส่งออกสินค้าประเภทยางพาราจากทางภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยใช้การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ เช่น รถบรรทุก รถไฟ เรือชายฝั่ง บริษัท ศรีตรังโลจิสติกส์ เป็นผู้ประกอบการการขนส่งทางรถไฟระดับตัวจริงที่มีประสบการณ์ในการขนส่งสินค้าทางรถไฟทั่วประเทศมานานมากกว่า 7 ปี และยังมีสัญญาในการใช้เส้นทางรถไฟในลักษณะสัญญาเช่าเหมาขบวน (Block Train) โดยมีเปิดขบวนขนส่งสินค้าที่ทำสัญญาเช่าเหมาขบวน ไม่ต่ำกว่า 6 เส้นทางภายในประเทศไทย และ 2 เส้นทางระหว่างประเทศไทย และประเทศมาเลเซีย

ทั้งนี้ ความร่วมมือระหว่าง LEO กับบริษัทเบาไทยฯ และศรีตรัง โลจิสติกส์นี้ จะเพิ่มความแข็งแกร่งและศักยภาพในการขนส่งสินค้าทางรางไปยังประเทศจีนให้ทาง LEO เพราะจะทำให้มีสินค้าทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับจากประเทศจีน และมีรายได้ 2 ทาง และยังทำให้ LEO มีความได้เปรียบในการใช้การขนส่งสินค้าทางรถไฟไปยังประเทศลาวเพื่อต่อขบวนรถไฟจีนในลาว ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีต้นทุนในการขนส่งที่ถูกกว่าบริษัทอื่นๆ ที่ต้องใช้รถบรรทุกเพื่อการขนส่ง รวมถึงการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Carbon Credit) อีกด้วย โดย LEO จะรับทำหน้าที่ในส่วนของการวางแผนการตลาดและการขายสำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ให้กลุ่มลูกค้าของบริษัทที่มีจำนวนมากกว่า 1,400 ราย และเครือข่ายทั่วโลกของบริษัทกว่า 190 ประเทศ

“บริษัทฯ คาดว่าในปี 2566 บริษัทจะสามารถสร้างรายได้จากการขนส่งสินค้าทางรางร่วมกับพันธมิตรทั้ง 3 บริษัท คือ China Post-เบาไทยฯ และศรีตรัง โลจิสติกส์ฯ ได้อย่างน้อยปีละ 200 ล้านบาท โดยตัวเลขดังกล่าวไม่ได้นับรวมถึงธุรกิจที่บริษัทฯ จะดำเนินร่วมกับทาง Tengjun ที่เป็นพันธมิตรในประเทศจีนอีก 1 บริษัทที่มีการเซ็น MOU และสัญญาในการดำเนินธุรกิจร่วมกันเมื่อเดือนมิถุนายน ที่ผ่านมา” นายเกตติวิทย์ กล่าว