ถอดกลยุทธ์ “พฤกษา” ผนึกพันธมิตรต่างวงการ ตอกย้ำความเป็น living solution รองรับชีวิตทั้งวันนี้และพรุ่งนี้

เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

พฤกษา นำกลยุทธ์การจับมือกันทางธุรกิจ (Collaboration Marketing) หรือ ‘Co-Brand’ ใช้พัฒนาสินค้าและบริการ และแก้ปัญหาพร้อมตอบสนองการใช้ชีวิตของลูกค้าทั้งในวันนี้และวันข้างหน้าตามแนวคิด “Tomorrow. Reimagined.” ภายใต้เทรนด์โลกที่เปลี่ยนไปใน 3 แกนหลัก ได้แก่ (1) เทรนด์ไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงไป (Lifestyle Disruption) (2) เทรนด์การใส่ใจด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Health & Wellness Redefined) และ (3) เทรนด์รักษ์โลกและการสร้างความยั่งยืน (Sustainable Development)

น.ส.อังคณา ลิขิตจรรยากุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดองค์กรกลุ่มบริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยที่มาของแนวคิด “Tomorrow Reimagined.” กับการดึงพันธมิตรต่างวงการร่วมเข้ามาเสริมกำลังว่า “กลยุทธ์ทางการตลาดของพฤกษาเริ่มจาก Brand Vision ที่ต้องการส่งมอบ Living solution เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน ดังนั้น แบรนด์ต้องไม่แค่ตอบสนองชีวิตที่ดีในวันนี้ แต่ต้องมองให้ไกลไปถึงในจุดที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับชีวิต เพื่อสามารถตอบคำถามให้ได้ว่าแบรนด์จะสามารถทำอย่างไรเพื่อให้การใช้ชีวิตของลูกค้าดีขึ้น เรากลับมามองที่จุดเริ่มต้นที่ Brand Purpose ว่าต้นกำเนิดของแบรนด์คืออะไร และเมื่อสิ่งต่างๆ ได้เปลี่ยนแปลงไป พฤกษาอยากสร้างคุณค่าอะไรให้ชีวิตลูกค้า สังคม และโลกใบนี้ จึงได้พัฒนาเป็นแนวคิด “Tomorrow Reimagined.” โดยมีแกนหลักๆ 3 แกนได้แก่

(1) ตอบรับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป (Lifestyle Disruption)
(2) ความใส่ใจด้านสุขภาพ (Health & Wellness Redefined)
และ (3) การใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Development)” ซึ่งนอกจากการพัฒนาสินค้าของเราเองแล้ว ยังได้ดึงแบรนด์ในต่างอุตสาหกรรมที่มีวัตถุประสงค์เดียวกันมาเพื่อเติมเต็มประสบการณ์การใช้ชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้นให้ลูกค้าภายใต้โจทย์ในแต่ละแกน เพื่อมอบคุณค่าหรือประสบการณ์ใหม่ที่ทำให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้กว้างและลึกขึ้น และยังเป็นการสร้างความแตกต่างให้ภาพลักษณ์ของแบรนด์ (Brand Image) ด้วย ยกตัวอย่างเช่น

 

– การใส่ใจในการตอบโจทย์วิถีชีวิตรูปแบบใหม่ ( Lifestyle Disruption) ได้จับมือกับซัมซุง ซึ่งดำเนินธุรกิจบนแนวคิดที่อุทิศความสามารถและเทคโนโลยีเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่เหนือกว่าและมีส่วนร่วมสร้างสรรค์สังคมโลกให้ดีกว่าเดิม สอดคล้องกับแนวคิดความเป็น Living Solution ของพฤกษา จึงได้ร่วมกันมอบประสบการณ์เพื่อการอยู่อาศัย ผสานเทคโนโลยีของเครื่องใช้ไฟฟ้าซัมซุง ซึ่งทำงานร่วมกันกับอุปกรณ์ต่างๆ บนแพลตฟอร์ม IoT (Internet of Things) มาใช้ที่โครงการเดอะแพลนท์ บางนา-วงแหวน เพื่อยกระดับการใช้ชีวิตลูกค้าให้สะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น หรือความร่วมมือกับ ‘เบนซ์ บีเคเค กรุ๊ป’ ผู้จำหน่ายรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ อย่างเป็นทางการ มอบประสบการณ์ระดับ World Class ด้วยเอกสิทธิ์แห่งบริการเหนือระดับและสิทธิพิเศษจากเบนซ์ บีเคเค กรุ๊ป มอบแก่เฉพาะลูกค้าเดอะปาล์ม เป็นต้น

 

– การใส่ใจดูแลสุขภาพ (Health & Wellness Redefined) มีความร่วมมือกับโรงพยาบาลวิมุต ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในเครือที่เกิดขึ้นภายใต้เจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นอยากให้คนไทยมีสุขภาพแข็งแรง พ้นทุกข์จากการเจ็บป่วยทั้งทางร่างกายและจิตใจ ผสานความร่วมมือเพื่อส่งมอบการดูแลสุขภาพที่ดีให้ลูกบ้านพฤกษา ด้วยการออกแบบพื้นที่ห้องนอนที่รองรับผู้สูงอายุ หรือจะเป็นทางสัญจรต่างๆ ที่รองรับการใช้งานของรถเข็น พร้อมมอบสิทธิพิเศษให้สมาชิกครอบครัวพฤกษา เมื่อใช้บริการที่โรงพยาบาลวิมุต นอกจากนี้ ยังได้เริ่มก่อสร้าง ViMUT Health Center ที่ประกอบด้วยศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและคลินิกดูแลประชาชนบริเวณพื้นที่หน้าโครงการละแวกถนนสุขาภิบาล 2 เพื่อรองรับชุมชนและสังคมผู้สูงวัย (Aging Society) และไลฟ์สไตล์ของลูกบ้านพฤกษาที่อยู่ในโซน Pruksa Avenue ทั้ง 8 โครงการ รวมกว่า 1,700 หลังคาเรือน

 

– การใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Development) เช่น โครงการ “บ้านใส่ใจเพื่อคนพิการ By Pruksa” โดยโครงการนี้สำเร็จได้ด้วยดีจากความร่วมมือของหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และผู้นำชุมชน ได้แก่ ความร่วมมือกับโรงพยาบาลวิมุต พร้อมภาคีเครือข่าย มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม โรงพยาบาลสิรินธร จ.ขอนแก่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพญาชมภู จ.เชียงใหม่ ร่วมกันสร้างและปรับปรุงบ้านให้คนพิการในชนบท โดยได้นำความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยมาผสานกับความเชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพจาก รพ.วิมุต และความร่วมมือของชุมชนในท้องถิ่น เพราะพฤกษามองถึง Inclusive Society หรือสังคมที่ทุกคนสามารถเข้ามาใช้ชีวิตในพื้นที่ทางสังคมและทำกิจกรรมทางสังคมได้อย่าง “เท่าเทียม” และมี “ศักดิ์ศรี” ให้ได้รับโอกาสหรือสิทธิในการเข้าถึงบริการ สถานที่ และข้อมูลทางสังคมได้อย่างเสมอภาคกัน และนอกจากนี้ ยังได้ร่วมกับช้อปปี้ สานฝันคนไทยได้มีบ้าน ด้วยพัฒนาระบบ Gamification ใช้ประมูลบ้านผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซเป็นครั้งแรกในประเทศไทย สร้างความสุขด้วยการมอบประสบการณ์การประมูลบ้านที่ตอบโจทย์ยุค New Normal พร้อมมอบโอกาสให้ทุกคนมีสิทธิเป็นเจ้าของบ้านได้อย่างเท่าเทียมกัน เป็นต้น

สำหรับก้าวต่อไปของพฤกษา ยังคงมีการดำเนินตามแผนผ่าน 3 แกนอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอกย้ำพันธกิจของพฤกษาที่ต้องการสร้างสรรค์สินค้าและบริการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยการคิดค้นพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์รูปแบบการดำเนินชีวิตสมัยใหม่อย่างต่อเนื่อง

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/stockmarket